Projekční práce v oboru elektro do úrovně napětí 35kV a slaboproud
 1. Silnoproud
  • VN: trafostanice a rozvodny VN
  • NN: Rozvodny NN, domovní rozvody, rodinné domy, průmyslové rozvody, rozvody ve zdravotnictví, obchodní centra a pod.
  • DC a AC rozvody FV elektráren
  • inteligentní budovy (IBC)
 2. Slaboproud
  • elektrická požární signalizace (EPS)
  • elektrické zabezpečovací systémy (EZS)
  • systémy průmyslové televize (CCTV)
  • strukturovaná kabeláž (IT)
 3. Měření a regulace (kotelny, VZT)

Reference

 • Inteligentní domy – Divadlo JAMU Brno, Statek Horní Štěpánov, Vilový dům Pstruží, Vilový dům Moravany, Vilový dům Kociánka
 • Zdravotnictví – Nemocnice Třinec Sosna, Oční oddělení Nemocnice Znojmo, Oddělení gastro a RTG Železniční nemocnice Praha; Porodnice, gynekologie a stomatologie Nemocnice Brandýs nad Labem, Stomatologické středisko Rostislavovo nám. Brno
 • Průmyslové objekty – Areál Tescan II, Brno Libušina Třida, Hala FK Systém Lachema Brno, CTP Technologický Park Brno Centrální zóna, Hala SK Technik Jarní; Areál VUT AdMAS, Technologický park Brno, Výrobní hala ABB Brno-Horní Heršpice (I – 70x90m; II- 60x70m), Výrobní hala Karoseria Brno-Horní Heršpice, Třídírna odpadů Sita Brno, Areál Biologické čistírny odpadních vod Chemopetrol Litvínov, Čistírna odpadních vod Galanta (15 objektů), Různé chemické provozy pro Chemopetrol Litvínov, Kaučuk Kralupy, Duslo Šala, Lihovar Frýdek-Místek
 • Laboratorní a výrobní komplexy – Tescan, Libušina třída (5 pater), Akademie věd (Královopolská 147) budovy A a B
 • Obchodní prostory – Obchodní centrum Aventin Tábor (16 prodejen), Aventin Břeclav (13 prodejen), rekonstrukce OD Prior Olomouc, několik desítek prodejen Firmy LiveStyle po celé republice, prodejny Adidas.
 • FV Elektrárny – Hustopeče 2MW, Zastávka 1 MW, Sedlec 5 MW a malé instalace pro RD v Čechách i na Slovensku.
 • Bytové domy – BD Monschteinova, BD Kunzova, BD Kollárova, BD Horníkova, BD Vídeňská (vše Brno), BD Eset Ostrava-Poruba. Domy 25 až 250 bytů.
 • RD – obytný soubor Nivky – Česká, Lesní město Blansko, Zahradní město Brno-Líšeň (každý soubor cca 40 domků několika typů) a spousta jednotlivých RD
 • Občanská vybavenost – Sladké město Olomouc, Polyfunkční areál Brno Řipská (přestavba areálu kasáren Brno-Slatina), Obytný soubor Moravany - Jabloňový sad, MŠ Vlašim, FÚ Valašské Klobouky, Městská policie Brno-Labská, Krajské ředitelství Policie ČR Brno Kounicova – kompletní rekonstrukce, Dům s pečovatelskou službou Brno-Komín, Administrativní budova elektrárny Ledvice (8 podlaží, 20x90m), Divadlo JAMU Brno (7 pater, inteligentní dům), rekonstrukce KD Veselice
 • Školství – SOŠ Cejl, VUT Rybkova, Školící středisko CT C-systém, MSCB (Přestavba pavolonu "D" Výstaviště Brno), ZŠ Chrlice.

Tento seznam není vyčerpávající, uvádí jen příklady činností z poslední doby (3 roky). Mnoho z výše uvedených referencí je již zkolaudovaných, část je ve výstavbě.Kontakt

Ing. Miroslav Kadrnožka
Strážnická 12, 627 00 Brno
IČ: 463 31 191, DIČ: CZ 611 103 1696
tel: 739 219 936
Skype: kadrnozka_projekce

O nás

Většinu zakázek dodáváme jako komplexní počínaje DUR přes DSP, DVZ, DPS až po zakreslení skutečného stavu.
Zákazníci oceňují, že jsme schopni dodat zakázky od trafostanice až po měření a regulaci kotelny včetně EPS a EZS do garáží.
Pro všechny činnosti jsou pracovníci odborně proškoleni a certifikováni.
Firma má 5 kmenových zaměstnanců a několik externích spolupracovníků.
Jsme pojištěni proti škodám způsobených výkonem činnosti podnikání do výše 2 mil Kč.
Veškerou dokumentaci autorizuje osoba oprávněná ČKAIT nebo na Slovensku SKSI.